ഫലസ്തീന്‍ ഐക്യദാര്‍ഢ്യ റാലിയും പ്രതിജ്ഞയും സംഘടിപ്പിച്ചു

സമസ്ത ഇസ്ലാമിക് സെന്റര്‍ പുത്തന്‍പള്ളി മഹല്ല് SYS ഉം SKSSF പുത്തന്‍പള്ളി യൂണിറ്റും സംയുക്തമായി പലസ്തീന്‍ ഐക്യദാര്‍ഢ്യ റാലി
- MH Hashif