വയനാട് ജില്ലാ SYS ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗം സെപ്ത.4 വ്യാഴാഴ്ച

കല്‍പ്പറ്റ : സുന്നി യുവജന സംഘം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗം സെപ്തംബര്‍ 4 ന് വ്യാഴാഴ്ച 11 മണിക്ക് കല്‍പ്പറ്റ സമസ്ത ക്യാലയത്തില്‍ ചേരുന്നതാണെന്ന് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു.
- Shamsul Ulama Islamic Academy VEngappally