ദുബൈ SKSSF കോഴിക്കോട് ജില്ല സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നസ്വീഹ ഖുര്‍ആന്‍ പ്രഭാഷണം സെപ്ത.5 വെള്ളിയാഴ്ച