സമസ്ത: സ്‌കൂള്‍വര്‍ഷ പൊതുപരീക്ഷ മാര്‍ച്ച് 30,31ന്; 13,114 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പങ്കെടുക്കും

ചേളാരി: സമസ്ത കേരള ഇസ്‌ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ പരീക്ഷാ ബോര്‍ഡ് സ്‌കൂള്‍ വര്‍ഷ കലണ്ടര്‍ പ്രകാരം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന 246 മദ്‌റസകളില്‍ അഞ്ച്, ഏഴ്, പത്ത്, പ്ലസ്ടു ക്ലാസുകളില്‍ 2019 മാര്‍ച്ച് 30, 31 തിയ്യതികളില്‍ പൊതുപരീക്ഷ നടക്കും. അഞ്ചാം ക്ലാസില്‍ 246 സെന്ററുകളിലായി 7,170 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും, ഏഴാം ക്ലാസില്‍ 209 സെന്ററുകളിലായി 4,663 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും, പത്താം ക്ലാസില്‍ 69 സെന്ററുകളിലായി 1,242 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും, പ്ലസ്ടു ക്ലാസില്‍ 12 സെന്ററുകളിലായി 39 വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും ഉള്‍പ്പെടെ ആകെ 13,114 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ പങ്കെടുക്കും. 2018-ലെ പൊതുപരീക്ഷയില്‍ രജിസ്തര്‍ ചെയ്തതിനേക്കാള്‍ 32 സെന്ററുകള്‍ ഈ വര്‍ഷം വര്‍ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിന് 29 സൂപ്രണ്ടുമാരെയും 455 സൂപ്രവൈസര്‍മാരെയും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രീകൃത മൂല്യനിര്‍ണ്ണയത്തിന് ഫോട്ടോ പതിച്ച തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് നല്‍കിയ പരിശോധകരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷാ സര്‍ക്കുലറുകളും സമയവിവരപട്ടികയും സൂപ്രവൈസര്‍ നിയമന അറിയിപ്പുകളും അതാത് സെന്ററുകളിലേക്ക് തപാല്‍ മുഖേനെ അയച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പരീക്ഷാ ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാന്‍ അറിയിച്ചു.
- Samasthalayam Chelari