ഖുര്‍ആന്‍ സ്രഷ്ടാവിന്റെ സന്ദേശം, സന്മാര്‍ഗിയുടെ സന്തോഷം SKSBV മലപ്പുറം ജില്ലാതല ഖുര്‍ആന്‍-ഹിഫ്‌ള് മത്സരം ജൂലൈ 5ന്

മലപ്പുറം: 'ഖുര്‍ആന്‍ സ്രഷ്ടാവിന്റെ സന്ദേശം, സന്മാര്‍ഗിയുടെ സന്തോഷം' എന്ന പ്രമേയത്തില്‍ സമസ്ത കേരള സുന്നി ബാലവേദി മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നടത്തുന്ന റമളാന്‍ കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി അഖില ജില്ലാതല ഖുര്‍ആന്‍ ഹിഫ്‌ള് മത്സരം ജൂലൈ 5ന് മലപ്പുറത്ത് നടക്കും. 17 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പങ്കെടുക്കാം. പങ്കെടുക്കാന്‍ താല്‍പര്യമുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ജൂണ്‍ 25ന് മുമ്പായി പേര് റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വിശദ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 9946768837, 9645910288 എന്ന നമ്പറില് ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.
- Samastha Kerala Jam-iyyathul Muallimeen