അബ്ദുസ്സമദ് പൂക്കോട്ടൂരിന്റെയും നൗഷാദ് ബാഖവിയുടെയും അബൂദാബി എമിറ്റിലെ റമദാന്‍ പ്രഭാഷണ ലിസ്റ്റ്‌

- PM Shafi Vettikkattiri