മജ്‌ലിസുന്നൂര്‍ ഇന്ന് ഇശാ നിസ്‌കാരത്തിന് ശേഷം അബൂദാബിയില്‍

- PM Shafi Vettikkattiri