സമസ്ത 'സേ' പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ചേളാരി: സമസ്ത കേരള ഇസ്‌ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ പരീക്ഷാ ബോര്‍ഡ് മെയ് 30, 31 തിയ്യതികളില്‍ നടത്തിയ പൊതുപരീക്ഷയില്‍ ഒരു വിഷയത്തില്‍ മാത്രം  പരാജയപ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് 121 ഡിവിഷന്‍ കേന്ദ്രങ്ങില്‍  ആഗസ്റ്റ് 2 നടത്തിയ സേ പരീക്ഷയുടെ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. www.samastha.info എന്ന സൈറ്റില്‍ പരീക്ഷാ ഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ്. മാര്‍ക്ക് ലിസ്റ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട മദ്‌റസയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
- SKIMVBoardSamasthalayam Chelari