സമസ്ത ഓഫീസുകള്‍ക്ക് ബലി പെരുന്നാള്‍ അവധി

ചേളാരി: ബലി പെരുന്നാള്‍ പ്രമാണിച്ച് ചേളാരി സമസ്താലയം, കോഴിക്കോട് സമസ്ത ബുക്ക് ഡിപ്പോ എന്നീ ഓഫീസുകള്‍ക്ക് ആഗസ്ത് 31 മുതല്‍ സെപ്തംബര്‍ 4 കൂടിയ ദിവസങ്ങളില്‍ അവധി ആയിരിക്കുമെന്ന് ജനറല്‍ മാനേജര്‍ അറിയിച്ചു 
- SKIMVBoardSamasthalayam Chelari