മന്പുറം ആണ്ടു നേര്‍ച്ച; മതപ്രഭാഷണ പരന്പര (SKICR Record)

മന്പുറം ആണ്ടു നേര്‍ച്ച യോടനുബന്ധിച്ച് മഖാം പരിസരത്ത് നടന്നു വരുന്ന മതപ്രഭാഷണ പരന്പരകളുടെ കൂടുതല്‍ റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ ലഭിക്കാൻ  ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
(സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ്സ് റൂം)തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തില്‍ നിന്ന്