'നൂറുന്‍ അലാ നൂര്‍' SKICR-SKSSF മീലാദ് കാമ്പയിൻ ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസ്സ്‌ റൂം പ്രഭാഷണ പരമ്പര (RECORD) ;

SKICR- SKSSF കാമ്പയിൻ  'നൂറുന്‍ അലാ നൂര്‍' പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിലെ മുന്‍ വിഷയാവതരണങ്ങളും ചോദ്യോത്തരങ്ങളും പൂര്‍ണ്ണമായി കേള്‍ക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യുക