2016 ലെ എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് കലണ്ടര്‍ പുറത്തിറങ്ങി

കോഴിക്കോട് : എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന 2016 ലെ ബഹുവര്‍ണ കലണ്ടര്‍ പുറത്തിറങ്ങി. ഒറ്റപ്രതി പതിനഞ്ച് രൂപ വിലയുള്ള കലണ്ടറിന് കൂടുതല്‍ കോപ്പിയെടുക്കുമ്പേള്‍ അകര്‍ഷകമായ ഇളവുകള്‍ ഉണ്ട്. കോഴിക്കോട് ഇസ്‌ലാമിക് സെന്ററിലും, സംഘടനയുടെ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രമുഖ ബുക്സ്റ്റാളുകളിലും കേപ്പികള്‍ ലഭിക്കും.