സുപ്രഭാതം മലപ്പുറം ഒന്നാം വാര്‍ഷികാഘോഷവും സമസ്ത ഈസ്റ്റ് ജില്ലാ സ്വാഗത സംഘ രൂപീകരണവും (SKICR Record)

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരള ഇസ്ലാമിക് ക്ലാസ്സ് റൂം തല്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്തു പ്രോഗ്രാമിന്‍റെ റെക്കോര്‍ഡ് ഇവിടെ കേള്‍ക്കാം