സമസ്ത: റിയാദ് മദ്രസകളില്‍ പ്രവേശനം ആരംഭിച്ചു

റിയാദ്: ബത്ഹ, മലാസ്, അസീസിയ്യ, അതീഖ, ഹരാജ്, ശിഫ, നസീം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സമസ്ത കേരള വിദ്യാഭ്യാസ ബോര്‍ഡ് അംഗീകാരമുളള മദ്രസകളിലേക്ക് അഡ്മിഷന്‍ ആരംഭിച്ചു. ഒന്നു മുതല്‍ പത്ത് വരെയുളള ക്ലാസുകളിലേക്കാണ് പ്രവേശനം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 0502434933, 0502261543. വ്യാഴം, വെളളി, ശനി ദിവസങ്ങളിലാണ് ക്ലാസുകള്‍.
- A. K. RIYADH