മുഫത്തിശ് ഇന്റര്‍വ്യു നാളെ (07-04-2016)

ചേളാരി: സമസ്ത കേരള ഇസ്‌ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോര്‍ഡിന്റെ കീഴില്‍ മുഫത്തിശായി സേവനം ചെയ്യാന്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചവര്‍ക്കുള്ള ഇന്‍ര്‍വ്യു നാളെ (വ്യാഴം) ചേളാരി സമസ്താലയത്തില്‍ വെച്ച് നടക്കും. അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചവര്‍ രാവിലെ 10 മണിക്ക് മുമ്പായി ഓഫീസില്‍ ഹാജരാവേണ്ടതാണെന്ന് മാനേജര്‍ അറിയിച്ചു.
- SKIMVBoardSamasthalayam Chelari