മയ്യിത്ത് നിസ്കരിക്കുക

ഡോ. ബഹാഉദ്ദീന്‍ നദ്‍വിയുടെ പിതാവ് ജമാലുദ്ദീന്‍ മുസ്‍ലിയാര്‍ മരണപ്പെട്ടു. മയ്യിത്ത് നിസ്കരിക്കാന്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.