യു.പി.എസ്‌.എ പരീക്ഷാപരിശീലനം

മലപ്പുറം : എസ്‌.കെ.എസ്‌.എസ്‌ എഫ്‌ വിദ്യാഭ്യാസ വിഭാഗമായ ട്രെന്‍ഡ്‌ സെന്റര്‍ ഫോര്‍ എക്‌സലന്‍സിന്‌ കീഴില്‍, യു.പി.എസ്‌.എ പരീക്ഷയ്‌ക്കുള്ള തീവ്ര പരിശീലന (ക്രാഷ്‌ കോഴ്‌സ്‌) കുന്നുമ്മല്‍ എ.എം.എല്‍.പി സ്‌കൂളില്‍ ആരംഭിക്കും.

പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ 9847661504, 9496845843 എന്നീ നമ്പറുകളില്‍ ബന്ധപ്പെടണം.