സൗദി ഹൈല്‍ ഹജ്ജ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഉദ്ഘാടനം

സൗദി : സൗദി ഹൈല്‍ ഇസ്‍ലാമിക് സെന്‍റര്‍ ഈ വര്‍ഷത്തെ ഹജ്ജ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഉദ്ഘാടനം വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 9 മണിക്ക് ഇസ്‍ലാമിക് സെന്‍റര്‍ ഓഫീസില്‍ വെച്ച് നടക്കുന്നു. ഹൈലില്‍ നിന്ന് ഹജ്ജിന് പോകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ഉടന്‍തന്നെ ഹൈല്‍ ഇസ്‍ലാമിക് സെന്‍ററുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

അശറഫ് മാന്പ്ര 0508075375

നൌഷാദ് ഊമശ്ശേരി 0559063914

ബഷീര്‍ തൃശൂര്‍ 0559533780

- uknoushad -