പൊന്നാനി ക്ലസ്റ്റർ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 'പടരുന്ന പകർച്ചവ്യാധികൾ' റമസാൻ പ്രഭാഷണം ഇന്ന് (വ്യാഴം)

പൊന്നാനി: 'പടരുന്ന പകർച്ചവ്യാധികൾ ആശ്വാസത്തിന്റെ വഴി തേടാം' എന്ന വിഷയത്തിൽ പൊന്നാനി ക്ലസ്റ്റർ എസ്കെഎസ്എസ്എഫ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന റമസാൻ പ്രഭാഷണം ഇന്ന് രാത്രി 10.30 ന് മരക്കടവ് ബദർ ജുമാമസ്ജിദിൽ നടക്കും. അബ്ദുൽ ജലീൽ റഹ്മാനി പ്രഭാഷണം നടത്തും. മദ്രസയിൽ സ്ത്രീകൾക്കും സൗകര്യം ഒരുക്കിയതായി സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
- CK Rafeeq