ബലിപെരുന്നാൾ ദിനത്തിലെ പരീക്ഷകൾ മാറ്റണം: ക്യാമ്പസ് വിംഗ്

കോഴിക്കോട്: ജൂലൈ 21 ബലിപെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഹയർ സെക്കണ്ടറി തല്യതാ വിഭാഗത്തിലെ ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷ, ഡോ: എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാലയുടെ രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ അടക്കം എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് ക്യാമ്പസ് വിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി, യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധികാരികൾ തുടങ്ങിയവർക്ക് നിവേദനം നൽകി.
- SKSSF STATE COMMITTEE