കേരളീയം പുരസ്കാരം കടമേരി റഹ്‍മാനിയ്യ അറബിക് കോളെജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥി അബ്ദുസ്സലാമിന്

നാദാപുരം : യുവ എവുത്തുകാരെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് എറണാകുളം ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കേരളീയം സാംസ്കാരിക മാസിക നടത്തിയ കേരളീയം യുവ പ്രതിഭ പുരസ്കാരത്തിന് കടമേരി റഹ്‍മാനിയ്യ അറബിക് കേളേജ് വിദ്യാത്ഥി എം. അബ്ദുസ്സലാം അര്‍ഹനായി.

ജനസംഖ്യാ വളര്‍ച്ച പ്രകൃതി യാഥാര്‍ഥ്യങ്ങളും സമീപന രേഖകളും എന്ന വിഷയത്തില്‍ നടന്ന ലേഖനത്തിനാണ് പുരസ്കാരം. സി. രാധാകൃഷ്ണന്‍ , കെ.എം. റോയ് എന്നിവരടങ്ങിയ സമിതിയാണ് അവാര്‍ഡിനര്‍ഹമായ ലേഖനം തെരഞ്ഞെടുത്തത്. റഹ്‍മാനിയ്യ അറബിക് കോളേജില്‍ എം.എ. ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിന് പഠിക്കുന്ന അബ്ദുസ്സലാം നിവരധി തവള കോളെജ് തല മത്സരങ്ങളില്‍ അവര്‍ഡ് നേടിയിട്ടുണ്ട്.

മലപ്പുറം കൂട്ടാലുങ്ങല്‍ അഹമ്മദ് ഹാജിയുടെയും സൈനബയുടെയും മകനാണ്.

- chu.rahmani -