കലണ്ടര്‍ പ്രകാശനം ചെയ്തു.
കടമേരി റഹ്‍മാനിയ്യ അറബിക് കോളേജിന്‍റെ യു.എ.ഇ. തല കലണ്ടര്‍ പ്രകാശനം അഡ്വ. അഷ്റഫ് പുതിയൂട്ടിളിന്ന് കോപ്പി നല്‍കി കോളെജ് യു.എ.ഇ. ഉത്തര മേഖല കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്‍റ് അംബിലാട്ടില്‍ അബ്ദുല്ല ഹാജി നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.