പെരുന്നാള്‍ ദിനത്തില്‍ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ഭക്ഷണവുമായി SKSSF

- Ajas PH